CARRER DE SANTDIONIS

Sopar el dia de Sant Jaume

a l'era de can Maret,

sentir-hi frescor de bauma

sense arribar a tenir fred.

Seure a la taula quadrada

ben rostida d'aviram

avis, joves i mainada

tan arrelats com el gram.

Tallats amb fusta de roure,

ningú no els prendrà els blassons

perquè aquell qui els ha de moure

és qui els fa brotar els plançons.

Sortir-ne, a hores petites,

pel carrer de Santdionís:

flaire, coloraines, mites...

el temps és prim, l'aire llis!