CARRER DE SANT JOAN

Carrer auster de Sant Joan,

no deixis de ser petit.

Si mai volguessis ser gran

no tindries cap sentit.

Carreric, sigues drecera

de ca la Sileta al Rec;

no t'ofusqui la fal·lera

ni t'ofegui l'enfarfec.

Carreret de Sant Joan,

tingues més seny que delit.

Si creixes, no ho facis tant

que em tornaries petit.