ENVELATS I SERPENTINES

Carrers i places relluen,

estrenen seda i vellut,

cobles i conjunts s'enduen

a ramats, la joventut.


La vella fila que fila

asseguda en el portal,

pregó a Casa de la Vila,

piules, gegants, tot s'hi val.


Color, gresca, serpentines,

penjarelles i garbuix.

Els joves amb les fadrines

"Herbeta, que et dius marduix?"

Perviu, car tothom l'enyora

durant l'any. Corns i tabals,

ardidesa i pit enfora!

És la Festa, el gran trasbals!


Els carrers s'enfaristolen

celebrant-ho a tot estrop.

Els carrers volen i dolen,

ara és lluny, ara és a prop.


Qui diu carrers, diu persones,

diu la calor, juliol.

Aviat, homes i dones,

vindrà l'hivern, si Déu vol!