NATURA MORTA

La tarda se m'esgarria

per un vell camí polsós.

Molt enllà, a la llunyania,

hi lladra un gos.


Pel fru-fru de fullaraca

s'hi eixarreeix el soroll.

El captard sembla de laca

i de bedoll.


Octubre troba la porta

sense massa protocol.

Soc una natura morta

en un pujol.


1r premi Trobada literària, Flaçà 1995