CARRER DE LES TEIXIDORES

Ai, avui les teixidores

totes surten al balcó:

enllà del rec, pels afores,

han vist volar un papalló.

L'han seguit amb la mirada

bancs i glorieta avall

fins a l'aigua envidriada

perquè els servís de mirall.

Veuen sense tramuntana,

fruitera fins al Pla dels Socs,

les hortes amb la serrana

i els voracamins ben grocs.